10. 6. 2008

Zásada 10 - ľudia a tímová práca

Správajte sa ohľaduplne k svojim ľuďom a tímom, rozvíjajte ich a podnecujte ich.

Zásada 10
 • Vytvárajte silnú, stabilnú kultúru širokého zdieľania firemných hodnôt a základných presvedčení, podľa ktorých sa budú ľudia vo firme dlhodobo riadiť a budú podľa nich žiť.
 • Vycvičte výnimočných jedincov a tímy, aby pracovali v duchu filozofie firmy a aby dosahovali výnimočné výsledky. Neustále venujte mimoriadne úsilie upevňovaniu kultúry.
 • Využívajte medzifunkčné tímy k zvyšovaniu kvality a produktivity a zlepšujte tok na základe riešenia ťažkých technických problémov. Posilňovanie právomoci sa prejavuje až vtedy, keď ľudia používajú nástroje firmy k ich zlepšovaniu.
 • Trvalé úsilie venujte učeniu ľudí tomu, ako spolupracovať ako tímy, ktoré sa usilujú o dosiahnutie spoločných cieľov. Tímovej práci sa treba učiť.


Tímová práca
Američania si myslia, že tímová práca je otázkou toho, že ja budem mať rád vás a vy budete mať rád mňa. Vzájomný ohľad a dôvera znamenajú, že mám dôveru v to, že budete robiť svoju prácu tak, že budeme úspešní ako firma, a že si toho vážim. Neznamená to, že jeden druhého milujeme. * Sam Heltman

Nesnažte sa implementovať štruktúru pracovných tímov, pokiaľ nevynaložíte dostatočné úsilie na zavedenie systému a kultúry, ktorý ju bude podporovať.
Pracovná skupina - tím
 • Pracovná skupina je tvorená pracovníkmi skupiny: 4-8 ľuďmi.
 • Podpornú a koordinačnú rolu v skupine zastáva vedúci tímu, ktorým je robotník platený časovou mzdou. Ten ale nevykonáva manuálnu prácu, iba v prípade neprítomnosti niektorého robotníka.
 • Tri až štyri skupiny sú podriadené supervízorovi prvej línie - skupinovému vedúcemu, čo je funkcia odmeňovaná mesačným platom.
 • Tieto dve roly majú ústredný význam pre riešenie problémov a pre implementáciu neustáleho zlepšovania.

Kliknutím zvětšíte obrázek v novém okně.

Prácu pridávajúcu hodnotu vykonávajú jednotlivci, ktorí nevysedávajú na poradách, lebo potom by nemal kto robiť konkrétnu prácu.
 • Záleží na schopnostiach a vlastnostiach jednotlivca.
 • Tímy koordinujú prácu, motivujú a učia sa jeden od druhého.
 • Toyota vytvára pracovné tímy, ktoré okrem toho, že ako skupiny zamerané na riešenie problémov vnášajú zlepšenia do pracovných procesov, tiež každodenne podávajú skvelý zladený pracovný výkon.
 • Vybudovanie dobrého tímu trvá aj 3-4 roky.
 • Budovanie tímu vyžaduje kombináciu direktívneho prístupu aj sociálnej podpory.

TPS je systém „ohľaduplný k ľuďom“. Nie je to otázka zahŕňania ľudí dobrotami, ale ide o podnecovanie ľudí k lepšiemu výkonu a zároveň o ohľad voči nim.
Hierarchia
 • Ohniskom riešenia problémov sú pracovné skupiny prevádzových zamestnancov - robotníkov, ktorí najlepšie poznajú skutočnú prácu a skutočné problémy.
 • Pretože oni sú tí, ktorí prinášajú hodnotu zákazníkom, tvoria členovia tímu vrchol hierarchie.
 • Zbytok hierarchie existuje preto, aby im poskytoval podporu. Hierarchia je zložitá, na prvý pohľad neefektívna.
 • Riadenie je založené na prístupe zdola nahor a v posilňovaní právomocí zamestnancov.
 • Členovia tímu vykonávajú manuálnu prácu v súlade s normami a sú zodpovední za riešenie problémov a neustále zlepšovanie.
 • Prvoradá úloha vedúceho tímu je udržiavať hladký chod linky a vyrábať kvalitné diely.
 • Skupinový vedúci sú autori významných zlepšení procesov a zavádzania nových výrobkov, alebo procesov. Pravidelne zaisťuje výuku a výcvik. V prípade potreby je schopný zapojiť sa do práce.
 • Takého vedúceho pracovníka, ktorý by sa štítil manuálnej práce, v Toyote nenájdete.
 • Noví zamestnanci pri nástupe majú hneď mentora. Nikto nebýva bez pomoci, aby na všetko musel prichádzať na vlastnú päsť sám. Pri práci dostanete náročnú úlohu a bude na vás, aby ste sa s ňou popasovali, pokiaľ nepožiadate o pomoc.

Motivácia
Toyota používa tieto prístupy k motivácii:

Teória vnútornej motivácie
 • Maslowova hierarchia potrieb
 • Herzbergova teória obohacovania práce

Teórie vonkajšej motivácie
 • Taylorovo vedecké riadenie
 • Modifikácia správania
 • Stanovovanie cieľov

Výcvik výnimočných ľudí a vytváranie pracovných skupín, musí byť základom vášho manažérskeho prístupu, ktorý integruje vaše sociálne systémy s vašim technickým systémom.

Zdá sa, že neexistuje nič, čo by malo väčšiu motivačnú silu, ako náročné ciele, priebežné meranie dosiahnutého pokroku, získavanie spätnej väzby o ňom a príležitostné odmeny.
Minútové učebné stránky (formát PDF) k TPS nájdete zde (minútové - dajú sa prečítať za minútu, učebné - môžeme sa z nich niečo naučiť, stránka - najdôležitejšie myšlienky na jednej A4).
Príklad: Popis FM

6 Comments:

Anonymní said...

Naše struktura je podobná, jen si nemůžeme dovolit 1 vedoucího skupiny = místra na 4 až 8 lidí. U nás připadá cca 15 až 20, čili je spíš na úrovni prvoliniového supervizora a roli vedoucích týmů vykonávají přední dělníci, kteří musí především normálně fyzicky pracovat.

Anonymní said...

Řízení "odspodu" tj. tlak na manažery, aby si uvědomili, že svým týmům "slouží", zkoušíme podporovat i motivací - týmy přímo "odměňují" svého vedoucího. To hodně změnilo navyklý přístup rozkazování na servis.

Anonymní said...

To je hodně odvážný postup. Jak to funguje?

Anonymní said...

Zatím máme tuto formu motivace nasazenou u vývojových týmů. Tým jako celekm dostává společnou prémii a z té jsou na základě konsensu týmu rozděleny odměny mezi členy týmu a současně i placen vedoucí týmu. Docela se to osvědčilo - týmy touto formou dávají velmi rychle zpětnou vazbu svému šéfovi, zda se o ně stará dostatečně nebo ne.

Anonymní said...

Obdivuji, že je Toyota schopna ve výrobě "uživit" takto malé týmy resp. takovou režii okolo nich. Nám vychází jako nejmenší jednotky, které jsou schopny uživit non-D tak kolem 12 až 15 lidí. Hlavní rozdíl však vidím v tom, co tito "skupináři" dělají - v Toyotě se starají o to, aby práce v týmu klapala, u nás se bohužel tak z 90% starají o to, aby prolezly zakázky, čili napravují mizerné plánování výroby.

RNDr. Marta Krajčíová said...

Pekný večer všetkým,

pre komnena: veľmi pekne ste vystihli podstatu témy - obrátenú hierarchiu tímovej práce - tímy hore, vedenie smerom nadol. Obdivujem Vašu firmu, ktorá používa riadenie „odspodu“ v prepojení na motiváciu vedúcich. Všimnite si prosím, že pri zavádzaní tímovej práce používa Toyota aj direktívny štýl riadenia.

Jim Collins v knihe Z dobrého skvelé hovorí: Nemíňajte veľa energie na motivovanie a usmerňovanie ľudí. Hybná sila, s ktorou sa zotrvačník točí, ja nákazlivá. Podpora zo strany ľudí vychádza z výsledkov a hybnej sily, nie naopak. Zdá sa, že v Toyote platí to isté. Dôležité sú náročné ciele, sledovanie pokroku, spätná väzba a príležitostné odmeny (na poslednom mieste).

Dnes mám iba 3 otázky :-):

- Máte stanovené ciele na úrovni tímov ?
- Aký systém motivácie tímov používate ?
- Ako meriate u tímov dosiahnutý progres ?

Ďakujem pekne za vaše odpovede a teším sa na zajtrajšie stretnutie s vami.

Pozdrav z BA vám posiela

Marta Krajčíová

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services