6. 3. 2008

Co je TEP a co nabízí?

Jestliže je dnešní doba nazývána dobou informační, pak je potřeba dodat…. množství informací ještě neznamená jejich efektivní zpracování ani jejich správnou interpretaci.

Díky rostoucímu množství a rychlejší dostupnosti informací neustále stoupá počet aktivit/procesů/transakcí, které každý z nás denně provádí. Co takhle najít praktické vodítko, návod či kompas k uchopení této problematiky?

Výzvou pro mě není umět ohromné množství informací zaznamenat a zpracovat, ale nalézt zásady/pravidla/metody pro zefektivnění průběhů velkého množství aktivit neboli nalézt "grál" efektivnosti.
Tak trochu si pohrávám s myšlenkou zvládat/řídit chaos anebo minimálně dostat chaos pod kontrolu.

TEP zájemce zasvětí do zákonitostí procesů, poskytuje jednoduchý (v praxi mnohokrát ověřený a používaný) aparát pro mapování procesů, nabízí velmi zřetelné pohledy na procesy a definuje základní pravidla pro jejich zlepšení. Každý proces je zcela unikátní, chová se však podle pravidel a zákonitostí, které lze zobecnit. Konkrétní nasazení a používání TEP je zcela v rukou čtenáře/manažera.

Předmětem těchto textů v blogu není konkrétní detailní postup na zavedení efektivních procesů.

Vysvětlivky, glosář a odkazy pro celý seriál najdete zde.

5 Comments:

Anonymní said...

Jsem na konkrétní metodiku zvědavý. Akorát nevím, proč se jmenuje "Teorie", když to má být praktické vodítko?

Anonymní said...

Možná proto, Aldo, že "dobrá teorie a praxe jedno jsou":)

Ale vážně - pokud je seriál napsaný, nešlo by ho publikovat rychleji než 2 x týdně? Myslí, že bychom to strávili (tedy pokud tam nebude moc té teorie).

Anonymní said...

Myslím, že by bylo dobré jednotně používat pojmy efektivita (účinnost) a eficience (účelnost). Neboť co jest účinné, nemusí být zdaleka účelné!

Anonymní said...

Ono v češtině je to s těmihle pojmy problém. Efektivita je vnímána jako "přínosnost", což zahrnuje účinnost i účelnost.

tomas said...

Aldo, jako rizí praktik ;-) vnímám pojem teorie jako zobecnění (nebo abstrakci) konkrétních realných jevů.

Věro, teorie a praxe musí jít opravdu ruku v ruce, praxe je vlastně ověření správné teorie.V tomto duchu budiž i TEP.

Johane, ko-ro, efektivním (jiné slovo v češtině neznám) myslím výkonný, účinný, přínosný, podle rodilých mluvčích je v angličtině výstižnější pojem efficient nežli effective. České slovo eficience vidím poprvé.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services