10. 3. 2008

Přínosy TEP

Pochopení principů a zákonitostí TEP je základním předpokladem pro úspěšné používání efektivních procesů v podnikové praxi. Zde uvádím některé z řady výhod/přínosů, které můžeme očekávat.

 • Zvýšení obratu (průtoku, výnosu)
 • Snížení nákladů
 • Zvýšení efektivnosti veškerých aktivit
 • Možnost plánování /prognózování
 • Měření neměřitelného (copak procesy se dají měřit?)
 • Úspora času = efektivita
 • Redukce chybovosti - nejvíce chyb vzniká při chaotické komunikaci a časté změně priorit
 • Přehledné reporty o aktivitách/procesech
 • Nástroj pro řízení na všech úrovních podnikových procesů
 • Okamžitý stav aktivit/procesů včetně historie stavů
 • Rychle dostupná data pro analýzu
 • Univerzálnost
  • pro velkou i malou firmu
  • pro různé typy procesů
 • Bezproblémová zastupitelnost majitelů procesů
 • Umožňuje důležité rozhodování o alokaci zdrojů, a to vždy s ohledem na průtok na výstupu (výsledný efekt)
 • TEP může sloužit jako procesní podniková platforma
 • Platforma pro investice a kontroling
 • Pro úspěšné fungování TEP stačí obvykle začít používat jednoduchý tabulkový editor (např. excel), není potřeba implementace informačního systému
 • Nasazení TEP je velmi rychlé, k nastavení procesů do pipeliny stačí několik hodin, první vyhodnocení lze dělat během týdne (nepočítejme zde dobu implementace informačního systému)
 • TEP významně zvedá cenu firmy, neboť není pro investora nic tak atraktivního jako popsané, definované a odladěné firemní procesy, které ve výsledku znamenají stabilní a očekávatelné zisky
 • Naprosto neocenitelný nástroj při vzniku nových procesů/aktivit, které dosud nejsou podchyceny v informačních systémech
 • Aby se projevily první výsledky jen v požadovaných částech/divizích/procesech firmy, není třeba metodu aplikovat na celou firmu

Glosář

6 Comments:

Anonymní said...

Přínosy znějí úúžasně. Tak uvidíme:)

Anonymní said...

Dala bych přednost tomu, kdby bylo aspoň stručně vždy naznačeno, čím tato metodika příslušný přínos dosahuje. Takto je to jen sbírka proklamací.

tomas said...

Jindro, Lédo, ať procházím seznam přínosů pro jistotu znovu shora dolů nebo naopak, stojím si pevně za každým slovem! Čím dosáhnu příslušný přínos se bude postupně ukazovat, bylo by úžasné pokud bych nemusel napovídat.

Anonymní said...

Jaké nástroje budeme pro tuto metodiku potřebovat? Přesněji - co si mám obstarat / stáhnout (a naučit se), abych mohla metodiku využívat?

tomas said...

Úplně stačí MS Office, především Excel, ten už ale Verunko umíte, takže máte náskok. I když Open Office používám velmi zřídka, myslím že také zcela postačuje.
Vidíte, teď jsem si tím uvědomil další přínos či výhodu. Nasazení TEP není závislé na žádné unikátní aplikaci, stačí běžně dostupné univerzální office nástroje . Takže moc děkuji, můžu Vás uvádět jako nepřímého spoluautora?

Anonymní said...

Nevím, Tome, jak přesně vypadá smajlík pro červenání se (RED:)

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services